APR ve APY Nedir? Farkları Nelerdir?-banner-imageAkademi

APR ve APY Nedir? Farkları Nelerdir?

APR Nedir?

APR (Annual percentage rate), Türkçe olarak, yıllık yüzde oranı borçlanma maliyetini veya bir yatırımdan elde edilen kazancı ifade etmenin standartlaştırılmış bir yoludur. Tüketicilerin farklı kredi veya yatırım ürünlerini karşılaştırmasını kolaylaştırır. APR, genellikle kredi veya yatırım sözleşmesinde belirtilen oran olan nominal faiz oranından daha yüksektir. Bunun nedeni, APR'nin hesaplaması yapılırken ücretler ve harçlar gibi ek maliyetleri hesaba katılmasıdır. Ayrıca APR, sabit veya değişken olabilir. Sabit APR, kredi veya yatırım süresi boyunca aynı kalırken, değişken APR, piyasa koşullarına veya diğer faktörlere bağlı olarak zaman içinde değişebilir. APR, sadece krediler ve yatırımlar için değil, kredi kartları, ipotekler ve diğer finansal ürünler için de kullanılmaktadır. Her durumda, tüketicilerin ürünün gerçek maliyetini anlamalarına ve mali durumlarıyla ilgili bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Kripto para ekosisteminde APR, yatırımcıların kripto paralarını borç verme veya kredi teminatı olarak vermesi karşılığında kazanabilecekleri faiz oranıdır. Bu oran, bir bileşik faiz değildir. Esasen APR, bir yatırımın veya kredinin başlangıç tutarına uygulanan standart faiz oranıdır. Yıllık olarak hesaplandığından, daha kısa yatırım veya kredi vadeleri için orantılı faiz uygulanır.

APR (Yıllık Yüzde Oranı) formülü aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

APR = (Faiz Gideri / Kredi Tutarı) x (365 / Ödünç Alınan Gün)

APR'yi hesaplamak oldukça basittir. Örneğin, bir yatırımcı merkeziyetsiz finans (DeFi) ağındaki bir borç verme havuzuna %0.24 oranından 1 Ether (ETH) koyarsa, bir yıl içinde hesabımda 1,24 Ethereum’a sahip olacaktır.

APY Nedir?

APY (Annual Percentage Yield), Türkçe olarak yıllık yüzde getirisi, bir yıl boyunca bir yatırım veya tasarruf hesabından kazanılan toplam faizi hesaplamak için kullanılır. Borçlanma maliyetini hesaplarken APR’den farklı olarak, bileşik faizi ve yatırımla ilgili diğer ücretleri de dikkate alarak hesaplanır. Yalnızca kazanılan temel faizi dikkate almaz, hesaplamaya bileşik faizi ve bir yıl içinde ne sıklıkta anaparaya bileşik faiz getirisinin ekleneceğini de hesaba katar.

APY, kripto para dünyasında, bileşik faizin etkisini göz önünde bulundurarak bir yıllık bir süre boyunca yapılan yatırımdan elde edilen potansiyel kazancı temsil eden Yıllık Yüzde Getirisi anlamına gelmektedir.

APY (Yıllık Yüzde Getirisi) formülü aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

APY = (1 + (r/n))^n - 1 r = yıllık faiz oranı n = faizin bir yılda kaç kez bileşikleştirildiği

Örneğin, yıllık faiz oranı %5 ise ve faiz üç ayda bir bileşik (n=4), APY şöyle olur: APY = (1 + (0,05/4))^4 - 1 = 0,0512 veya %5,12

Bu, yatırımın bileşik faiz etkisi dikkate alındığında bir yıl boyunca toplam %5,12 faiz getirisi elde edilebileceği anlamına gelmektedir.

Farkları

Merkeziyetsiz Finans ekosisteminde (DeFi), hem APY hem de APR, yatırımların ve kredilerin faiz oranlarını hesaplamak için kullanılan temel ölçütlerdir. Ancak, belirgin farklılıkları vardır. APY, bileşik faiz de dahil olmak üzere bir yıl boyunca bir yatırımdan kazanılan toplam faiz miktarını ifade etmektedir. Öte yandan, APR, bir krediye uygulanan faiz oranıdır. APY ve APR getirilerini karşılaştırırken, anapara tutarı, faiz oranı ve yatırım süresinin aynı olduğu varsayıldığında, en temel fark bileşik faizdir. APY, bileşik faizi dikkate alır, başka bir deyişle elde edilen getiri hem anapara yatırımından hem de daha önce kazanılan faizden kazanılan faizi içerir. APY ve APR arasındaki farkı anlamak, yatırımcılar açısından yatırım seçeneğini belirlemede çok önemlidir. APR'ler borç alanlar için daha faydalı olsa da, finansman sağlayan kişiler için APY oranı daha faydalıdır.