Band Protokolü, Google Cloud ile Entegrasyonunu Duyurdu

Google Cloud’un, finansal zaman serisi verilerinin anında ve doğru analizini sağlamak için Band Protokolünün Standart Veri Kümesini Google BigQuery'e entegre edildiği duyuruldu. Band Protokolü, bu entegrasyon ile ilgili şu şekilde bir açıklamada bulundu:

“Ekiplerimiz, Band Protokolü oracle'larının esnek tasarımı aracılığıyla, uygulamanın yerel olarak blokzincir veya Web 2.0 üzerine kurulmasına bakılmaksızın, araştırmacıları ve geliştiricileri herhangi bir harici veri kaynağı veya türü için merkezi olmayan oracle'ları kullanma konusunda güçlendiriyor.”

Band oracle'ları tarafından desteklenen herhangi bir blokzincir üzerindeki zincir içi akıllı sözleşmeler, daha sonra diğer harici taraflara güvenmeden karmaşık iş mantığını güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek için önceden eğitilmiş sinir ağına ve anormallik algılama sistemlerine erişebilecektir. Örnek olarak merkezi olmayan bir sigorta protokolünü ele alalım, talepler veri anormalliği tespitine göre tetiklenebilir ve koşullandırılabilirken, zincirdeki hesaplama çok az ek yük ile nispeten minimum düzeyde kalır. Fikir, akıllı sözleşmelerin karmaşık veya pahalı hesaplamaları Google Cloud Platformu’na (GCP'ye) devretmesini ve böylece hibrit bulut-blokzinciri uygulamaları oluşturmasını sağlamak için farklı yazılım türlerine daha da genelleştirilebilir.

Duyurunun devamında Band Protokolü, şunları dile getirdi:

“Google BigQuery'ye tam olarak entegre edilmiş Band Protokolü oracle'ları ile bu, geleneksel girişimler ve blokzinciri uygulamaları arasında köprü kurmak için iş ortaklarıyla birlikte araştırdığımız birçok kullanım durumunun ilkidir. Odak noktamız, BandChain'de bulunan verilerin desteğini sürekli ve hızlı bir şekilde genişletmek ve kullanım durumlarını birçok kuruluşun yanı sıra Web 3.0’ın çok ötesine taşımaktır.”