Beklenen Getiri Nedir?-banner-imageAkademi

Beklenen Getiri Nedir?

Beklenen Getiri (Expected Return), bir yatırımcının bir yatırımdan almayı bekleyebileceği kar veya zarar miktarıdır. E(R) sembolü ile gösterilir.

Yatırım yaptığınızda kar ya da zarar elde edip etmeyeceğinizi önceden bilmenin kesin olarak herhangi bir yolu yoktur. Beklenen getiri, herhangi bir varlığın kar ya da zarar kapsamında potansiyel getiri oranını tahmin etmek için kullanılan bir araçtır. Bir varlığın beklenen getirisini bulmak, tarihsel getiri oranlarını diğer bir ifadeyle geçmiş verilerini araştırmaya dayalı olarak çeşitli olası sonuçların olasılığını hesaplamaktır.


Beklenen Getiri Hakkında Bazı Önemli Çıkarımlar

  • Bir yatırımın beklenen getirisi zaman içinde önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir.

  • Beklenen getiri, uzun vadeli yatırımcıların portföylerini planlamalarında yardımcı olabilir.

  • Genellikle yatırımcıların geleceğe yönelik beklentileri hakkında ortalama olarak olası rakamlar elde edilir.

  • Beklenen getiri sadece tek bir menkul kıymet veya varlığa uygulanmaz. Birçok farklı yatırımı içeren bir portföyü analiz etmek için de genişletilebilir.

  • Beklenen getiri, bir yatırımın ortalama net sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirlemek için kullanılan bir araçtır.

  • Beklenen getiri genellikle geçmiş verilere dayanarak elde edilir.

  • Beklenen getiri, farklı potansiyel sonuçların olasılığı kullanılarak hesaplanır.


Beklenen Getiri Nasıl Hesaplanır?

Beklenen getiri 2 yöntem ile hesaplanmaktadır. Bunlar tarihsel veri ve olasılık bir diğer deyişle senaryo yöntemleridir.

  • Tarihsel Veri ile Beklenen Getiri Hesaplama

Tarihsel veriler yani geçmiş veriler kullanılarak yapılan hesaplama yöntemidir. Bu yöntem “ex-post” olarakta bilinmektedir. Tarihsel verilerin doğru olması bu yöntemde önem arz etmektedir. Bu yöntemle hesaplanan beklenen getiri öngörü olması amacıyla kullanılmaktadır, çünkü unutmamalıyız ki geçmiş analize dayanan getiri oranları ile gelecekte elde edilmesi beklenen getirileri oranlarının kesin olarak aynı olması beklenemez. Uzun vadede tarih tekerür etmezse sonuçlar mutlak olarak değişiklik gösterecektir. Elde bulunan tarihsel veriler toplanır ve tarihsel verilerin sayısına bölünür. Formüllerde genellikle getiri “R” Beklenen Getiri ise “E(R)” sembolleriyle gösterilmektedir.

  • Olasılık Yöntemi ile Beklenen Getiri Hesaplama

Olasılık yönteminde tahmini olarak olasılıkları kullanılarak sonuca ulaşılır. Bir senaryo üzerine beklenen getiri hazırlanır. Örneğin yatırımcının analizine bağlı olarak çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi gibi senaryoların hesaplamaları yapılabilir. Bu durumların olasılıkları ve olması sonucunda elde edilecek beklenen getiri birbirleriyle çarpılır. Çıkan sonuçlar toplanarak beklenen getiri elde edilir.


Örneğin, W adlı yatırımcının portföyümü ele alalım ve inceleyelim. Sahip olduğu portföy aşağıdaki hisse senetlerini içerir:

xxx (XXX): 500.000 TL yatırım yapıldı ve %15'lik bir getiri bekleniyor.

yyy (YYY): 200.000 TL yatırım yapıldı ve %6'lık bir getiri bekleniyor.

zzz (ZZZ): 300.000 TL yatırım yapıldı ve %9 bir getiri bekleniyor.

Toplam portföy değeri 1 milyon TL olan xxx, yyy ve zzz’nin portföydeki ağırlıkları sırasıyla %50, %20 ve %30'dur.

Toplam portföyün beklenen getirisi:

(%50 x %15) + (%20 x %6) + (%30 x %9) = %11.4