Bitcoin ve Kripto Varlıklar Değerini Nereden Alıyor?-banner-imageAraştırma

Bitcoin ve Kripto Varlıklar Değerini Nereden Alıyor?

Para, toplumlar tarafından kabul edilmiş, mal ve hizmetlerin bedelini ödemek için kullanılan değişim aracıdır. Bir varlığı para olarak kabul görmesi için sağlaması gereken özellikler bulunur bu özellikler; taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik, genel kabul görme ve nadirliktir. Fiat paralar, fiziksel bir emtia tarafından değil ihraç eden hükümetin istikrarı ile desteklenen, devlet tarafından çıkarılan para birimleridir. Para kavramı yıllar içerisinde birçok değişime uğramıştır. Günümüzde ise teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde, toplumlar paranın fiziksel banknot halini kullanmaktansa dijital halini daha sıklıkla kullanmaya başlamışlardır.

2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin, finansal işlemlerde üçüncü tarafların katılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak hedefiyle anonim kişi ya da kişiler tarafından kuruldu. Kripto paralar sanal para birimleridir, kullanıcılarının online olarak ödemeler ve para transfer işlemleri yapmasına imkan verir. Fiat paraların aksine kripto para birimlerinin arkasında Merkez Bankaları gibi kuruluşlar bulunmaz, projelerin büyük çoğunluğu merkeziyetsiz topluluklar tarafından yönetilir.

Peki Bitcoin ve diğer kripto para birimleri değerini nerden alıyor?

Bitcoin'in değerinin değerli metallerinkine benzer olduğu iddia edilebilir. Her ikisinin de miktarı sınırlıdır ve belirli kullanım durumlarına sahiptir. Altın gibi değerli metaller endüstriyel uygulamalarda kullanılırken, Bitcoin'in altında yatan teknoloji olan blokzincir teknolojisinin finansal hizmetler endüstrilerinde uygulamalar sunar. Güncel finansal sistemin, para arzını doğru politikalar ile optimal seviyeye getirememesi ve aşırıya kaçması enflasyonu beraberinde getiriyor. Bitcoin ise merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğundan ve arzının sınırlı olması sebebi ile, değer artışı yaşayacak bir varlık olarak tutulur.

Bitcoin, hükümet yetkililerinin desteğine sahip olmadığı gibi, kullanımını yaygınlaştıracak bir aracı bankalar sistemine de sahip değil. Bağımsız node’lardan oluşan merkeziyetsiz bir ağ, Bitcoin ağındaki fikir birliği mekanizmasına dayalı işlemlerin onaylanmasından sorumludur. Bir işlem ters giderse, tabiri caizse borç verenleri bir bütün haline getirmek ve riske atmak için karşı taraf olarak hareket edecek bir hükümet veya başka bir parasal otorite şeklinde resmi bir otorite yoktur. Bununla birlikte, kripto para birimi, bir fiat para birimi sisteminin bazı özelliklerini gösterir. Nadir bulunur ve taklit edilemez.

Bitcoin, giderek artan kullanım oranı, merkeziyetsiz teknolojisi ve deflasyonist yapısı ile rezerv para olmak için gerekli tüm şartları sağlıyor. Herhangi bir kurum ya da ülkenin Bitcoin’in ekonomik yapısı hakkında karar verme gücü bulunuyor. Teknolojik yapısı sayesinde transferi itibari paralara göre çok daha kolay gerçekleştirilebiliyor.

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar Venezuela gibi yüksek enflasyona ve devalüe para birimlerine sahip ülkelerde de popüler hale geldi. Yüksek enflasyona sahip ülkelerin vatandaşları, ülkelerin yerel para birimlerine yönelmektense, sınırlı arzlara sahip deflasyonist kripto varlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu durumlar, gelecekteki arzdaki daralmanın, Bitcoin ve kripto varlıkların fiyatındaki artışı körüklemek için talepteki artışla birleştiği anlamına geliyor.

Bitcoin ve kripto varlıkların değerini belirleyen en büyük etken projelerin altında yatan, yeni dünya ve finans sistemine katkı sağlayan teknolojiler. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, dünyanın küreselleşme hızı yükseliyor, bireylerin birbiriyle olan iletişimleri kolaylaşıyor ve fazlalaşıyor. Bu noktada Bitcoin ve diğer kripto varlıkların ödeme sistemlerine getirdiği hızlı ve güvenli seçeneğin önemi gün geçtikçe artıyor.