Buenos Aires'teki Sosyal Yardım Ödemelerinde Blokzincir Teknolojisi Kullanılabilir

Arjantin’in Buenos Aires milletvekili olan Dario Nieto, sosyal yardım ödemelerinde blokzincir sistemlerinin kullanılmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

Nieto’ya göre sosyal yardım programlarından gelen ödemeler, farklı aracılar tarafından para kazanmak veya alıcıları siyasi faaliyetlere katılmaya zorlamak için düzenli olarak kullanılıyor. Nieto, blokzincir teknolojisinin bu konuda yardımcı olabileceğini, her ödemeyi izlenebilir hale getirebileceğini ve aracıları denklemden çıkarabileceğini belirtiyor.

Buenos Aires, blokzincir teknolojisini benimseyen şehirlerden biri olarak biliniyor. Nitekim şehirde şu anda TangoID adı verilen blokzincir tabanlı bir kimlik sistemini uygulamanın son aşamasında. Ocak 2023'e kadar bu sistemin çalışır hale getirilmesi hedefleniyor.