CCI (Commodity Channel Index) Nedir?-banner-imageAkademi

CCI (Commodity Channel Index) Nedir?

CCI (Commodity Channel Index), 1980 yılında Donald Lambert tarafından geliştirilen bir teknik analiz göstergesidir. Lambert, CCI'ın döngüsel dönüşleri ve trend takip eden bir gösterge olarak kullanılmasını amaçlamıştır. Aynı zamanda CCI, eğilimde bir değişikliğin yakın olduğunu düşündüren potansiyel sapmaları belirlemek için de sıklıkla kullanılır. CCI, bir finansal varlığın belirli bir zaman aralığındaki fiyat değişimi ile ortalama fiyat değişimi arasındaki farkı hesaplar. Hesaplamadan çıkan değer, bir volatilite ölçüsü sağlayan ortalama sapmaya bölünür. CCI -100 ile 100 arasında değişir ve +100'ün üzerindeki okumalar menkul kıymetin aşırı satın alındığını, -100'ün altındaki okumalar ise aşırı satıldığını göstermektedir.

Formülü

CCI = (Fiyat - TP'nin 20 dönemlik SMA’sı) / (0,015 x Ortalama Sapma)

Tipik Fiyat (TP) = (En Yüksek + En Düşük + Kapanış) / 3 TP'nin 20 Dönemlik Basit Hareketli Ortalaması = son 20 dönemin fiyatlarının ortalaması Ortalama Sapma = TP'nin 20 dönemlik SMA'sından, belirli sayıda dönem boyunca (genellikle 20) mutlak sapmaların ortalaması SMA = Standart hareketli ortalama

Yorumlanması

CCI (Commodity Channel Index), yatırımcılar tarafından bir finansal varlığın fiyatının gücü, yönü ve momentumundaki değişiklikleri belirlemek için kullanılır. Yatırımcılar CCI’ı çeşitli şekillerde yorumlamaktadır:

Aşırı alım/satım = Grafik eğer +100'ün üzerinde ise, ilgili finansal varlığın aşırı satın alındığı, -100'ün altında ise aşırı satım olarak yorumlanmaktadır. Bu faktör yatırımcılar tarafından ilgili finansal varlığın dip noktalarda olduğunu (yüksek/alçak) olarak yorumlanır. Böyle bir durumda yatırımcılar ilgili finansal varlığının fiyatında bir düzeltme beklemektedir.

Trend Dönüşleri = CCI’ın sıfır çizgisinin üstüne veya altına geçmesi yatırımcılar tarafından trend dönüşü olarak yorumlanmaktadır. Sıfır çizgisinin üzerindeki bir kesişme, yükseliş trendi olarak yorumlanır. Sıfır çizgisinin altındaki bir kesişme, düşüş trendi olarak yorumlanır.

Genel olarak, yatırımcılar CCI'ı bir finansal varlığın fiyat hareketlerinin gücü ve yönü hakkında bir fikir edinmek ve alım satım sinyallerini tahmin etmek için kullanırlar. Ancak, tüm teknik analiz göstergeleri gibi, CCI da tek başına kullanılmamalı diğer kapsamlı piyasa araçları ve teknik analiz modelleri ile birleştirilip yorumlanmalıdır.