CrescoFin, Faturalandırma Verilerini Zincir Üzerinden İletmek İçin Chainlink’i Seçti

Chainlink, benzersiz zinciri üzerinde, eşleştirilmiş finansman modelinde kullanılan akıllı sözleşmeler için CrescoFin'e güvenilir veriler sunacak.

CrescoFin'in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Derek Mayne şunları söyledi:

"Doğrulanmış verileri zincir üstünde güvenilir bir şekilde getirmek adına Chainlink'i seçtiğimiz için mutluyuz. Geleneksel finans ile merkezi olmayan finans (DeFi) arasında köprü kuran ilk düzenlenmiş firmalardan biri olarak, güvenilirlik ve doğruluk için en yüksek kalite standartlarını karşılayan bir oracle ağını kullanmak bizim için önemliydi. Finansman süreçlerimizi tetikleyen veri akışlarının, temeldeki blokzincir ve CrescoFin akıllı sözleşmeleriyle aynı güvenlik ve işlevsellik standardında olmasını şart koşuyoruz. Halihazırda milyarlarca dolarlık zincir üstü değerini güvence altına alan, piyasadaki en yaygın kullanılan, kanıtlanmış ve esnek bir oracle çözümü olan Chainlink'in oracle ağı, kurumsal ortaklarımıza, geleneksel finansmanın zincir üstüne geçişine güvenmek için gereken güveni sağlıyor."

Chainlink, zincir üstü verilerinin üç önemli bileşenini korumaya yardımcı oluyor: Teslimat İspatı (Proof of Delivery), Rezerv İspatı (Proof of Reserves) ve Sigorta.

Diagram-768x493.png

Kaynak: CrescoFin

CresfoFin, sitesi üzerinden paylaştığı bu üç bileşeni şu şekilde tanımlıyor:

Teslimat İspatı (Proof of Delivery)

Her iş etkileşimi, iki temel sorunun ortaya çıktığı bir sözleşmeyle başlar:

  • Satıcı tarafından yapılacak teslimat.
  • Alıcıdan alınacak ödeme.

Bu geleneksel modele blokzincir teknolojisini uygulayarak, kağıt sözleşmeleri veri girdilerine göre otomatik olarak yürütülen akıllı sözleşmelere dönüştürüyoruz.

Blokzincir çözümümüz, tedarik zinciri sözleşmelerinin (faturaların), satıcı tarafından Teslimat İspatı olduğunda alıcı ödemelerinin otomatik olarak tetiklendiği blokzincirine koyulmasını içeriyor. Blokzincir, sözleşmelerin şartlarını ve durumunu tüm taraflar için kaynak olarak saklamak ve taraflar arasında ödemeyi gerçekleştirmek için paylaşılan, dış müdahalelere dayanıklı bir altyapı sunar. Bu, anlaşmazlıkları ve dolandırıcılığı azaltarak daha iyi finansman koşullarına yol açabilir. Bununla birlikte, akıllı sözleşmelerin düzgün çalıştığından emin olmak için, katılımcıların, verilerin doğru ve dış müdahalelere dayanıklı olduğuna güvenmeleri gerekir.

Chainlink ağı, herhangi bir zincir dışı API'den gelen premium verilerin güvenilir ve merkezi olmayan bir şekilde zincir üzerinde yayınlanmasına izin vererek bu sorunu çözüyor. Tedarik zinciri katılımcıları, çok çeşitli birinci sınıf veri kümelerini bir araya getirerek ve bunları zincirde birleştirerek, yüksek kaliteli, güvenilir kaynaklardan toplanan veri akışlarına dayalı olarak tedarik zinciri sözleşmelerinin otomatik olarak yürütülmesine güvenebilecekler.

Rezerv İspatı (Proof of Reserve) ve Sigorta

CrescoFin, zincir dışı faturaları zincir üzerinde token varlıkları olarak temsil ediyor; kullanıcılara zincir dışı hesap finansmanı ve bu varlıkların sigortalanması hakkında veri sağlamayı planlıyoruz.Yatırılan fonlarla satın alınan faturaları ve bu faturaları yazan sigorta poliçesini içeren bilgileri sağlamak için Chainlink Rezerv İspatı (Proof of Reserve) kullanacağız. Bu mekanizma, zincirdeki hesap verilerini basitçe yansıtmanın ötesine geçiyor. Chainlink bize tam kapsamlı bir çözüm sunabiliyor çünkü Oracle’ları aynı zamanda finansman tarafındaki verileri de alıyor.

Geleneksel finansta, hesap bilgileri genellikle bir denetim firması tarafından periyodik kontrol gerektiren ve bu nedenle riske açık olan bir net varlık değeri (NAV) hesaplamasıyla yansıtılır. Eşleştirilmiş fonlama modelimiz daha iyi bir çözüm sunuyor: zincir dışı mevduatları gerçek dünyadaki varlıklara bağlama yeteneği, güvenilir ve şeffaf bir şekilde zincir üzerinde takip edilir. İşte Chainlink oracles tarafından mümkün kılınan yeni bir dünya.”