Dağıtık Defter Sistemi (Distributed Ledger System) Nedir?-banner-imageAkademi

Dağıtık Defter Sistemi (Distributed Ledger System) Nedir?

Geçmişten Bugüne

Eski zamanlardan günümüze defterler sözleşmeleri, ödemeleri ve alım satım anlaşmalarını kaydetmek için kullanılmışlardır. Hatta Roma İmparatorluğunda bir uçtan diğer uca kadar bireylerin para gönderimini sağlayabilecek kadar geniş çapta yayılmış muhasebe sistemi mevcut olmuştur. Roma İmparatorluğunda sadece defterlerin birbirleri ile güncel tutulması söz konusu iken yüzyıllar sonra 1982 yılında Bizans Generalleri Problemi Teorisi ortaya atılmış ve veri saklama serüvenindeki çözümler başlamıştır. Bizans Generalleri Problemi, kuşatma gerçekleştiren Bizans Generallerinin birbirleri ile haberleşmesinde yaşadığı gecikmeler dolayısıyla yaşadıkları problemlerdir. 1992 yılında ise blokzincirin fikirsel temelleri ortaya atılmış olup Merkle ağaçları ve kriptografik hash fonksiyonları ortaya çıkmıştır. Kripto para birimlerinin her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil olması ile blokzincir ve dağıtık defter teknolojisi gibi kavramlar, medyada ve haberlerde karşımıza daha fazla çıkmaya başlamıştır.

Dağıtık Defter Teknolojisi Nedir?

Dünya Bankası 2017’de Dağıtık Defter Teknolojisi sistemlerini farklı taraflar arasında paylaşılan; dağıtık bir yapıya sahip, kriptografi ile şifrelenmiş ve güven ihtiyacını ortadan kaldıran bir veri saklama metodu olarak tanımlamıştır. Bu süreçte saklanan verilerin şifrelenmiş versiyonlarının bir sonraki veriye eklenmesi ile de blokzincir teknolojisi karşımıza çıkmaktadır.

Dağıtık defter teknolojisi ile verilerin farklı noktalarda saklanması verilerin yok edilmesini ve değiştirilmesini zorlaştırmaktadır. Zira sisteme zarar vermek isteyen kötü niyetli kişilerin verinin saklandığı tüm noktalara müdahale etmesi gerekmektedir. Ayrıca sisteme ait bir veri saklama noktasında bir değişiklik meydana getirilir ise diğer veri noktalarındaki birebir kopyalar ile bu durum tespit edilebilir ve düzeltilebilir.

dlt2.jpg

Blokzincir ve Dağıtık Defter Sistemi Farkı

Blokzincir, dağıtık defter sistemlerinin bir örneğidir. Ancak blokzincirde gerçekleşen işlemlerde yeni eklenen verilere bir önceki işlemlerin bir özet parçası dahil edilir. Böylece veriler geriye doğru birbirini takip eder hale gelir.

Blokzinciri Dağıtık Defter Sisteminin Ufuk Açıcı Örneği: Blockstream

Dağıtık defter sistemlerinde yer alan verilerin güvenliğinin sağlanması birden çok kopya saklanması ile gerçekleşiyor. Blockstream şirketi ise bu durumu ileriye taşıyarak Dünya’nın yörüngesinde gezen 6 adet uydu ile Bitcoin blokzincirinin anlık kopyasını kaydetmektedir. Dileyen kişiler internet bağlantısı yerine uydu bağlantısı kullanarak verileri indirebilmektedir.