FED’in Pivot Yapması Ne demektir?-banner-imageAkademi

FED’in Pivot Yapması Ne demektir?

FED’in "Pivot" yapması demek, merkez bankasının para politikasının yönünü değiştirmesi anlamına gelmektedir. Bu, genellikle ekonomik koşullar değiştiğinde veya ekonomik büyüme beklentilerinde değişiklik olduğunda gerçekleşir.

Örneğin, temel anlamda ekonomi hızla büyüdüğünde FED faiz oranlarını yükseltebilir, ancak ekonomi yavaşladığında faiz oranlarını düşürebilir. Bunun nedeni ekonomideki hızlı büyümenin düşük işsizlik ve ortalama saatlik kazançlarda artışa neden olmasıdır. Bu veriler olumlu veriler olsa da iş gücünün yüksek ve ortalama saatlik kazançların fazla olduğu ekonomilerde yüksek enflasyon kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Bu sebeple faiz oranları yükseltilerek ekonomik hareketliliğin kısıtlanması, büyüme ve iş gücü piyasasında düşüş, enflasyonist ortamda ise düzelme hareketlerinin oluşması beklenir.

Yüksek faiz oranlarının olduğu ekonomilerde ise faiz oranlarının düşürülmesi yoluna gidilebilmektedir. Bu yöntem piyasaya düşük faizle borç verilmesini sağlar. Düşük faizle borç alabilen şirketler ya da girişimciler yatırım yaparak istihdam ve ekonomik büyüme sağlar. Ekonomik büyüme ile iş gücü piyasası kuvvetlenir. Daha fazla istihdam imkanının olduğu ekonomilerde ortalama saatlik kazançlarda artışlar gözlemlenir.

"Pivot" terimi, FED'in faiz oranlarını yükseltmek yerine düşürmeye veya düşürmek yerine yükseltmeye başlaması anlamına gelir. Örneğin, ekonomi hızla büyüdüğünde, FED faiz oranlarını yükseltmekte kararlı olsa da, ekonominin yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarını düşürmeye başlar. Bu durumda FED "pivot" yapmış olur.

FED'in pivot yapması ekonomi için önemlidir çünkü FED faiz oranlarının yönü, ekonomik büyüme ve enflasyon beklentileri gibi önemli göstergeler için temel bir göstergedir. Bu nedenle, FED'in pivot yapması, ekonominin gelecekteki performansının tahmin edilmesinde kritik bir rol oynar.

Faizlerde Mevcut Durum Nedir?

FED’in 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla mevcut fonlama oranı %4,25-%4,50 arasındadır. Beklentilere göre FED, 2023 yılı içerisinde toplamda %0,75 oranında faiz artırımına daha gidebilir. Bu da faizlerin %5-%5,25 seviyelerine ulaşması anlamına gelmektedir.