Fidelity ve Square Gibi Büyük Şirketler, Kripto Konseyi Kuruyor

Fidelity ve Square gibi bir grup büyük şirket, regülatörleri ve politikacıları dijital paralar konusunda bilinçlendirmek için bir kripto konseyi oluşturdu.

Oluşturulan İnovasyon İçin Kripto Konseyi (Crypto Council for Innovation), “kriptonun dönüşüm vaadini gösterme ve faydalarını politika yapıcılara, düzenleyicilere ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara iletme” misyonuna sahip. Bildirilene göre bu konsey, kripto regülasyonları için büyük bir rol oynayabilir.

Konseyin ilk üyesi olan kripto risk sermayesi şirketi Paradigm’in kurucu ortağı Fred Ehrsam, şu şekilde bir açıklamada bulundu:

“Kripto, çok erken aşamalarında ve tıpkı internetin bir zamanlar o aşamada olduğu gibi çok kırılgan. Bu zorlayıcı çünkü politika yapıcılar risk ve ödülü dengelemek istiyor ve bu alanda zaman geçirenler bile önümüzdeki on yıl içinde bunun nereye gideceğini tahmin etmekte zorlanıyor. İnternetin nereye gideceğini söylemek de aynı şekilde çok zordu.”