Finansal İstikrar Kurulu Kripto Varlıklar ve Sabit Koinlerin Düzenlenmesi İçin Tavsiyeler Ortaya Koyuyor

G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) kripto varlıklar ve sabit koinlerin düzenlenmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

The Block’un haberine göre FSB, düzenleyici ve denetleyici yaklaşımların kapsamlılığına ve uluslararası tutarlılığına katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı raporda FTX'in iflası gibi geçtiğimiz yıl içinde yaşanan gelişmelerin kripto paraların ve ilgili aktörlerin yapısal kırılganlıkları ile zayıflıkların altı çizildi. Söz konusu raporda ihraççıların kullanıcılara hızlı geri ödeme için güçlü bir yasal talep sağlama ihtiyacı vurgulandı, yetkililerin kripto para hizmet sağlayıcılarının müşteri varlıklarını yeterli düzeyde korumasını ve iflas durumu da dahil olmak üzere mülkiyet haklarını korumasını talep etmesi gerektiği belirtildi.

Raporda kripto varlıkların sınırı olmayan doğasının "güçlü ve tutarlı" düzenleyici, denetleyici ve yürütme uygulamalarının önemini gösterdiği belirtildi. FSB raporda ayrıca, kriptonun finansal sistem üzerindeki etkisine ilişkin rutin risk değerlendirmeleri yapılmasını ve kripto varlık ihraççıları ve hizmet sağlayıcıları tarafından operasyonları, risk profilleri ve teklifleri hakkında açık ve kapsamlı bilgi ifşası konusunda da çağrıda bulunuldu.