Kava 12 Yükseltmesi Nedir?-banner-imageAraştırma

Kava 12 Yükseltmesi Nedir?

Kava Nedir?

Kava, kullanıcılarının geleneksel bir finansal aracıya ihtiyaç duymadan varlıkları ödünç almasına ve ödünç vermesine izin vermek için birden fazla kripto para birimi kullanan bir yazılım protokolüdür. Kava, Cosmos'un hızını ve birlikte çalışabilirliğini Ethereum'un geliştirici gücüyle birleştiren bir Layer-1 blokzinciridir. Kava Ağı, geliştirici tarafından optimize edilmiş bir ortak zincir mimarisi kullanır. Ethereum Ortak Zinciri, EVM akıllı sözleşmeleri için destek sağlarken Cosmos ortak zinciri, Tendermint fikir birliği mekanizmasını ve Inter Blokzincir İletişim Protokolünü (IBC) etkinleştirir. İki ortak zincir, en çok kullanılan iki blokzinciri geliştirme ortamını tek, ölçeklenebilir bir ağda bir araya getirerek sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlayan bir çevirmen modülü ile birbirine bağlanır.

Kava 12

Kava’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kava 12 yükseltmesinin 25 Ocak’ta kullanıma sunulacağı duyuruldu. Peki bu yükseltmeyle birlikte ağ üzerinde neler değişecek?

Cosmos DAO'larına Esneklik ve Kontrol Getiren Yeni Modül: x/kavamint

Yeni sürüm, herhangi bir Cosmos DAO'sunun emisyonları üzerinde daha fazla kontrole ve esnekliğe sahip olmasını sağlayan x/kavamint adlı yeni bir modülü tanıtıyor.

Her Cosmos zincirinin emisyonları bulunmaktadır. Daha önce emisyonların nereye aktığı ve otomatik bir şekilde nasıl kullanılacağı belli değildi. Kava DAO'nun yeni esnek yapısı içinde yapılabilir duruma geliyor.

Kava 12 ile Cosmos DAO teknolojisinde neler değişecek?

Modüler Emisyon Kontrolü: Kavamint emisyonları, gerçekleştirileceği Kava topluluk havuzuna net bir şekilde akacaktır. Kava DAO, portföy yönetimi için fonların nereye aktığı ve büyüme girişimleri için fon tahsisi konusunda daha fazla esnekliğe ve kontrole sahip olacak.

Kava DAO topluluk havuzu artık bir varlık portföyü tutabilir. Topluluk artık sadece KAVA yerine, farklı trendler ve piyasa koşulları göz önüne alındığında yeniden dengeleyebileceği bir varlık portföyünün kontrolüne sahip olacak.

Kava DAO topluluk portföyüne ve fon akışına ilişkin daha fazla şeffaflık sağlanacak. Kava topluluğu, topluluk havuzu portföyünün değerine anlık olarak ulaşabilecek.

Varlıkları kullanım parametrelerine göre yakma yeteneği oluşturulacak.

Kava DAO yönetimine dayalı olarak toplam arzı sınırlama yeteneği: Kava önceden belirlenmiş bir maksimum toplam arza sahip olabilir ve bu da onu nihai olarak deflasyonist hale getirir.

Gerçek KAVA staking APY'si, arzdan bağımsız olarak birinci sınıf bir parametre olacak. Bu değişiklik, staking ödüllerini topluluk için daha öngörülebilir hale getirecek.

Kava DAO'nun amacı; Kava'nın ekosistem kullanımına karşı deflasyonist bir yapıda olması her türlü piyasa koşulunun üstesinden gelmesini sağlanması ve uzun yıllar boyunca büyümesini sağlayacak topluluk tarafından yönetilen bir varlık portföyü oluşturulmasını mümkün kılmaktır.

Kava DAO fon portföyünün girişim türleri aşağıdaki gibidir:

  • Kava Rise aracılığıyla ekosistem üzerine inşa edilen, programlı olarak ödüllendirici projeler oluşturmak,

  • Programlı olarak ödüllendirici altyapı girişimleri oluşturmak,

  • Büyümeyi hızlandırmak için uygun protokollere topluluk havuzu varlıkları sağlamak,

  • Piyasa koşullarına göre yeniden oluşturulan topluluk havuzu varlıkları,

  • Nitelikli protokollerin kullanıcıları için güvenli kapsam sağlamak,

  • Hackathon'ları ve diğer geliştirici odaklı konferansları finanse etmek.

Topluluk havuzu ayrıca TVL'nin büyümesine yardımcı olmak için Kava Lend'e fon sağlayabilecek. EVM zincirindeki akıllı sözleşmeler de dahil olmak üzere diğer protokollere topluluk havuzu fonları sağlamak da mümkün olacak. Yeni x/kavamint modülünün amacı, ödül dağıtımını tüm paydaşlar için daha şeffaf, esnek ve öngörülebilir hale getirerek doğrulayıcılara ve yetki verenlere ödülleri üzerinde daha fazla kontrol vermektir.

Kava 11.jpg