MACD (Moving Average Convergence Divergence) Nedir?-banner-imageAkademi

MACD (Moving Average Convergence Divergence) Nedir?

Yetmişli yılların sonlarında Gerald Appel tarafından geliştirilen “Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksaklık osilatörü (MACD)”, mevcut en basit ve en etkili momentum göstergelerinden biridir. MACD, fiyatın kısa dönemli eğilimi ile uzun dönemli eğilimi arasındaki ilişkiyi göstermektedir, kısa vadeli (12 günlük) üssel ortalama ile uzun vadeli (26 günlük) üssel ortalama arasındaki farkın alınmasıyla oluşturulmuştur. Bir osilatör olmasına rağmen, genellikle aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılmamaktadır. MACD, hareketli ortalamalar birbirine yaklaşırken, kesişirken, uzaklaşırken sıfır çizgisinin üstünde ve altında hareket etmektedir.

MACD Nasıl Çalışmaktadır?

MACD çizgisi, 12 günlük Üstel Hareketli Ortalama'dan (EMA) 26 günlük EMA'nın çıkarılmasıyla elde edilir. Bu hareketli ortalamalar için kapanış fiyatları kullanılmaktadır. MACD hattının 9 günlük bir EMA'sı, sinyal hattı olarak hareket etmek ve dönüşleri tanımlamak için gösterge ile çizilmektedir. MACD Histogramı, MACD ile sinyal hattı olan 9 günlük EMA arasındaki farkı temsil etmektedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda histogram pozitif ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında olduğunda negatiftir.

Adından da anlaşılacağı gibi, MACD tamamen iki hareketli ortalamanın yakınsaması ve ayrılması ile ilgilidir. Yakınsama, hareketli ortalamalar birbirine doğru hareket ettiğinde, Iraksama ise hareketli ortalamalar birbirinden uzaklaştığında meydana gelmektedir. Daha kısa hareketli ortalama (12 günlük) daha hızlıdır, daha uzun hareketli ortalama (26 günlük) daha yavaştır ve fiyat değişikliklerine daha az tepki vermektedir.

MACD göstergesinin üç temel sinyal türü vardır: MACD eğrisinin sinyal çizgisiyle kesişmesi, MACD eğrisinin sıfır çizgisiyle kesişmesi ve yakınsama/ıraksama hareketleri.

MACD eğrisinin sinyal eğrisi ile kesiştiğinde; fiyat hareketinin dönüş olasılığını göstermektedir.

MACD eğrisinin sıfır seviyesi ile kesiştiğinde; MACD çizgisi, 26 ve 12 dönemlik üssel hareketli ortalamanın farkını ifade etmektedir.

MACD eğrisinin, fiyat hareketiyle aynı yönde hareket etmesi, yakınsama (Convergence) olarak ifade edilmektedir. MACD eğrisinin, fiyat hareketiyle aynı yönde hareket etmemesi ise ıraksama (Divergence) olarak ifade edilmektedir. Örneğin, fiyatlar yükseliş eğilimindeyken MACD eğrisinin yükselmemesi, yükselen trendin sona ermekte olduğu şeklinde yorumlanabilmekteyken, fiyatlar düşüş eğilimindeyken, MACD eğrisinin düşmemesi düşüş trendinin sona ermekte olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.

MACD Nasıl Hesaplanmaktadır?

  • MACD eğrisi = 12 dönem EMA – 26 dönem EMA

  • Sinyal çizgisi = 9 dönem EMA

  • Histogram = MACD eğrisi – Sinyal çizgisi

MACD göstergesi, momentum ve trendi tek bir göstergede bir araya getirdiği için önemli bir indikatördür. Trend ve momentumun karışımı olan MACD; günlük, haftalık veya aylık grafiklere uygulanabilmektedir.