Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Terimler Sözlüğü-banner-imageSözlük

Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Terimler Sözlüğü

bold text****A

Alfa Kod (Alpha Code): Kodların erken aşamada olduğu ve test edilme sürecinde olduğu versiyondur.

Arbitraj (Arbitrage): İki farklı piyasada yer alan fiyat farklarından yararlanarak kar hedefli gerçekleştirilen işlemlerdir.


B

Beta Kod (beta Code): Kodların ürünün çıkmasına aşamada olduğu ve test edilme sürecinde olduğu versiyondur.

Bileşik Faiz (Compound Interest): Elde edilen faiz getirilerinin yatırıma tekrar geri döndürülerek daha yüksek getiriler elde edilmesidir.


Ç

Çoklu İmza Cüzdanları (Multisig Wallet): Bir işlemin gerçekleşmesi için birden çok kişinin onayına sunulmasını sağlayan cüzdan türüdür.


D

Denetim (Audit): Protokollerin üçüncü taraf denetim şirketleri tarafından altyapısal olarak denetlenmesidir.


G

Getiri Toplama (Yield Farming): Manuel ya da otomatik olarak kredi vererek ya da arbitraj gerçekleştirerek ek getiri elde etmektir.

Gwei (Gwei): Ethereum ağında yakıt ücretini hesaplamak için kullanılan birimdir.

Geçici Kayıp (Impermanent Loss): Havuzlarda kilitlenen varlıkların geçici havuz içerisindeki geçici fiyat düşüşleri sebebiyle yaşadığı değer kaybıdır.


K

Kaldıraç (Leverage): Gerçekleştirmek istenen işlemlerin misliyle gerçekleştirilmesini sağlayan çarpan.

Kilitlemek (Stake): Bir kripto paranın kilitlenerek gelir elde edilmesi ya da oy hakkı gibi haklara sahip olunmasıdır.

Kredi Oran Toplayıcıları (Lending aggregator): Havuzlara kredi vererek gelir elde etmek isteyen kişilere en iyi oranları bulan akıllı kontratlardır.


L

Likidite Madenciliği (Liquidity Mining): Likidite sağlanması karşılığında gelir elde edilmesidir.

Likidite Havuzu (Liquidity Pool): LP olarak bilinen ve akıllı kontratlara likidite akışı sağlamak amacı ile varlıklar oluşan havuzlardır.

Likidite Sağlayıcıları (Liquidity Providers): DeFi platformlarına gelir elde etmek amacıyla likidite sağlayan kişilerdir.

Likidite Tokenleri (Liquidity Token): Likidite sağlayan kişileri karşılığında verilen tokenlerdir.


M

Makas Aralığı (Spread): Piyasada emir iletilmesi ardından potansiyel alıcıların ve satıcıları emir fiyatları arasındaki farktır.

Merkezi Finans (CeFi): Kripto varlıklarına yönelik sunulan finansal hizmetlerin merkezi yapıda sunulmasıdır.

Merkezi Platform (CEX): Fiziksel adres ve kurumsal yapıya sahip kripto varlık alım satım platformlarıdır. Örnek: Bitexen.com Dijital Varlık Alım Satım Platformu.

Merkeziyetsiz Uygulama (dApp): Blokzincir üzerinde çalışan uygulamalardır.

Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO): Kuralları akıllı kontrat aracılığı ile belirlenmiş organizasyon yapılarıdır.

Merkeziyetsiz Finans (DeFi): Kripto varlıklarına yönelik sunulan finansal hizmetlerin merkeziyetsiz yapıda sunulmasıdır.

Merkeziyetsiz Platform (DEX): Akıllı kontratlar üzerinde çalışan merkeziyetsiz dijital varlık alım satım platformlarıdır.

MetaMask (MetaMask): Birçok DeFi platformuna bağlanmak için kullanılan eklenti-uygulamadır.


O

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM): Kripto varlıkların alınıp satılabilmesini sağlayan merkeziyetsiz alım satım havuzudur.


P

Protokol (Protocol): ERC-20 gibi belirli bir standart ve limitler çerçevesinde çalışan kurallardır.


R

ROI (ROI): Yatırımın toplam getirisidir.


S

Slipaj (Slippage): Bir varlığın alım fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farktır.


T

Teminatlandırma (Collateralization): Varlık karşılığında borç alarak çeşitli finansal işlemler gerçekleştirme yöntemidir.

Türev (Derivative): Bir varlık ya da varlıkların değeri üzerine ortaya çıkan yatırım enstrümanı ya da araçlarına verilen isim.

Toplam Kilitli Değer (Total Value Locked): Toplam Kilitli Değer, bir protokol üzerindeki akıllı kontratta bulunan kilitli varlıkların toplam değerini ifade eder.


V

Volatilite (Volatility): Bir varlığın fiyat değişim hızını gösteren birimdir.


Y

Yıllık Yüzdelik Getiri (APY): Bir varlığa gerçekleştirilen yatırımın bir yıl sonrasında getirdiği yüzdelik getiridir.

Yakıt Ücreti (Gas Fee): Blokzincir üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmek için ödenen işlem ücretidir.

Yönetim Tokeni (Governance Token): Bir akıllı kontratın gelişimi ya da kararları için kullanılan ve oy verme imkanı sunan kripto varlıklardır.