Nedir? Serisi #1/ DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) Nedir?

Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar, akıllı sözleşmeler içerisine kodlanmış kurallar çerçevesinde işlem gören ve geleneksel hiyerarşik yapılara ve bunların bürokratik prosedürlerine alternatif olarak ortaya çıkmış örgütlenme biçimleridir. Belirli bir merkezleri bulunmamaktadır Bir merkezsiz otonom organizasyonun ya da uygulamanın tüm işlem kayıtları ve kuralları blokzincirde şeffaf bir şekilde saklanmaktadır.

DAO’ların ortaya çıkışındaki amaç geliştiricilerin, karar verme gücünü otomatik bir sistemin ve kitle halindeki topluluğun eline vererek insan hatasını ya da büyük yatırımcı fonlarının manipülasyonunun ortadan kaldırılmasıdır. Bir DAO oluşturulduğunda tek bir kişi ya da kurum tarafından kontrol edilemez ve yönetilemez ve bir katılımcı topluluğu tarafından yönetilir. Katılımcılar sahip oldukları varlıklar tutarında oy verebilme gibi haklara sahiplerdir. Bu şekilde DAO’lar açık işbirliği için bir sistem sağlamaktadırlar. Bu sistem, bireylerin ve kurumların birbirlerini tanımasını ya da güvenmesi gerektirmeden işbirliği yapmasına olanak sağlamaktadır. Maker, Uniswap ve Curve gibi çok sayıda merkeziyetsiz finans platformu DAO yapısıyla faaliyet göstermektedir.