Omuz Baş Omuz Formasyonu (OBO) Nedir?-banner-imageAkademi

Omuz Baş Omuz Formasyonu (OBO) Nedir?

Omuz-Baş-Omuz formasyonu, bir finansal varlığın fiyatının yükseliş trendinin sonunu ve düşüş trendinin başlangıcını gösteren teknik analiz formasyonudur. Formasyon, sağ ve sol tarafta bulunan iki tepe (omuz) ve bu iki tepe yapısının ortasında bulunan bir baş bölgesi ile temsil edilir. Omuz-Baş-Omuz (OBO) formasyonunun kökenleri, 19. yüzyılın sonlarında Dow Jones & Company'nin kurucu ortaklarından biri ve Dow Jones Industrial Average'ın kurucusu olan Charles Dow'un çalışmalarına kadar dayanmaktadır. Dow formasyonu ilk ortaya atanlardan biri olarak kabul edilir ve The Wall Street Journal da bu OBO formasyonu hakkında yazdığı makaleler mevcuttur.

Fakat OBO formasyonun popüler hale gelmesi Robert Rhea’ın yazdığı “The Dow Theory” (1932) kitabı ile başlamıştır. 1950-1960 yılları arasında Hamilton Bolton ve Paul A. Levine gibi teknik analistlerin çalışmalarıyla formasyon oldukça popüler hale gelmiştir ve yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Omuz-Baş-Omuz (OBO) formasyonu, genellikle dört bölümden oluşur:

Sol omuz: İlgili finansal varlığın fiyatının yeni bir zirveye çıktığı, ancak daha sonra destek seviyesine kadar gerilediği ilk zirvedir.

Baş: İlgili finansal varlığın fiyatının bir önceki zirve seviyenin üzerine çıktığı, ancak bu yükselişten sonra tekrar destek seviyesine kadar gerilediği modeldeki en yüksek seviyedir.

Sağ omuz: İlgili finansal varlığın fiyatının baş pozisyonundan sonra tekrar yükselirken oluşturduğu modeldir. 3. Zirvede (Sağ Omuz) ilgili finansal varlığın fiyatı baş noktası ile aynı seviyeye ulaşamaz sol omuza yakın bir direnç noktasına takılır ve tekrar destek seviyesine geriler.

Boyun çizgisi: Sol omuz, baş ve sağ omuz arasındaki alt kısımları birleştiren çizgidir. İlgili finansal varlığın fiyatı boyun çizgisinin altına düştüğünde, bu onaylanmış bir Omuz Baş formasyonu olarak kabul edilir ve ilgili finansal varlığın fiyatının düşmeye devam edeceği yatırımcılar tarafından tahmin edilir.