Rezerv Para Kavramı ve Bitcoin-banner-imageAkademi

Rezerv Para Kavramı ve Bitcoin

Günümüz dünya ekonomisinde küresel ilişkilerin önemi büyük ölçüde artmıştır. Modern finans piyasaları, yeni finansal ürünler ve teknolojinin finans alanındaki etkisi ile birçok gelişim ve değişim tüm sektörleri olduğu gibi finansal piyasaları da etkilemiştir. Bu etki ile yerel yapılar yerlerini daha küresel yapılara bırakmaya başlamıştır. Yalnızca bulunduğu bölgede hizmet veren yapılar genişleyerek etki alanını tüm dünya olarak belirlemiştir. Bugün hiçbir şirket ya da ülke ithalat ya da ihracat gerçekleştirmeden, tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamıyor.

Dünya ekonomisinin giderek küreselleştiği ve tüm dünyanın artık tek bir pazar haline geldiği noktada, bu pazar içerisinde ticarette kullanılacak ortak bir para birimi ihtiyacı da doğmuştur. Bu para birimi ülke ekonomilerinde gerçekleşebilecek bozulmalara karşı korunmak amacıyla “Rezerv” edilmektedir. Diğer bir ifade ile ülkelerin hazinelerinde depolamaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen rezerv para birimleri ABD Doları (USD), Euro, Sterlin ve Yen’dir.

Bu para birimlerinin rezerv olarak tercih edilmesinde, günümüz dünya ticaretinde sıklıkla tercih edilen para birimleri olması ve bu ülkelerin küresel ticarette paylarının oldukça yüksek olması yatmaktadır. Aşağıdaki grafikte bu para birimlerinin rezerv olarak tercih edilme oranları gösterilmiştir.

grafik rezerv.png


Bitcoin Rezerv Para Olabilir Mi?

Dünyanın tek bir pazar haline geldiği, küresel şirketlerin ortaya çıktığı, ülkeler arası ticaretin önemli noktalara ulaştığı günümüz dünyasında, tercih edilen rezerv para birimleri daha önemli hale gelmiştir. Bu rezerv para birimleri, itibari para olması sebebiyle bir ülkenin karar verici kurumlarının kontrolü altındadır. Bu ülkede yer alan finansal karar vericiler, başka bir ülke tarafından rezerv olarak tutulan para biriminin değeri üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Örneğin, FED kararları ve ABD’deki enflasyon verileri USD üzerinde doğrudan etki sahibidir. Alınan kararlar neticesinde zaman zaman alım gücünde değişiklikler yaşanmaktadır. Bu nedenle rezerv olarak tercih edilecek değerin bağımsız, herhangi bir kurum ya da ülke tarafından kontrol edilmeyen ve deflasyonist bir yapıya sahip olması önemli bir unsur haline gelmiştir.

Günümüzde bu özellikleri taşıyan en önemli değer ise Bitcoin’dir. Bitcoin, giderek artan kullanım oranı, merkeziyetsiz teknolojisi ve deflasyonist yapısı ile rezerv para olmak için gerekli tüm şartları sağlamaktadır. Herhangi bir kurum ya da ülkenin Bitcoin’in ekonomik yapısı hakkında karar verme gücü bulunmamaktadır. Teknolojik yapısı sayesinde transferi itibari paralara göre çok daha kolay gerçekleştirilebilmektedir. Sürekli işleyen yapısı ile merkezi kurumların kapalı olduğu süreçlerde bile Bitcoin ile işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Hazinesinde Bitcoin Bulunduran Ülkeler

Bitcoin’in adaptasyonu artmaya devam ettikçe hazinesinde Bitcoin bulunduran ülkelerde de artış yaşanmaktadır. Bitcoin Treasuries verilerine göre, hazinesinde Bitcoin bulunan ülkeler şunlardır:

  • Ukrayna

  • El Salvador

  • Finlandiya

  • Orta Afrika Cumhuriyeti

  • Gürcistan

  • Bulgaristan