Ripple Labs’tan SEC’nin Temyiz İsteğine Karşı Yeni Hamle Geldi

SEC, Ripple Labs lehine verilen özet karara itiraz ederek konuyu temyize götüreceğini açıklamıştı. Ripple Labs, SEC’nin XRP lehine çıkan özet karar için temyiz talebinde bulunmasına yönelik itirazda bulundu.

Ripple Labs, SEC'in son hamlesine yanıt olarak, Yargıç Analisa Torres'in 13 Temmuz tarihli mahkeme kararına karşı geçici bir temyiz başvurusunda bulunarak bir muhalefet dilekçesi verdi. Şirket, avukatları aracılığıyla 16 Ağustos tarihli bir mektupta, SEC’nin Howey testi kapsamında davasını kanıtlayamadığını savunuyor.

Buna göre, davalının avukatları mahkemeden SEC'nin geçici temyiz başvurusunda bulunmak için yaptığı erteleme talebini iptal etmesini istedi. Ripple, komisyonun kısmi kaybını temyiz etmek yerine nihai tam kararı beklemesinin ihtiyatlı olacağına inanıyor. Ripple Labs'in avukatları başvurularını üç temel noktaya dayandırdı. İlk olarak, savunma ekibi, temyiz başvurusunun salt bir hukuk sorununa dayanması gerektiğini, oysa SEC'nin talebinin incelemeyi gerektirecek herhangi bir yasal endişeyi gündeme getirmediğini belirtiyor. İkinci olarak, hukuk ekibi SEC'nin mahkemenin karar ve bulgularında hata yaptığı yönündeki görüşünü yetersiz bularak reddediyor. Üçüncü olarak ise avukatlar davanın derhal temyize götürülmesinin devam etmekte olan davanın sona erdirilmesini pek mümkün kılmayacağını açıklıyor.