Sabah Bülteni - 13 Kasım 2023

Goldman Sachs'a göre, 2023 yılı küresel ekonomisinde olumlu bir performans görüldü. İşgücü piyasası güçlü bir performans sergileyerek işsizlik oranlarını salgın öncesi seviyelerin altına çekti. Enflasyon, çoğu ekonomide ılımlı seyretti ve yüksek enflasyonlu ekonomilerden oluşan örnek ülke grubunda çekirdek enflasyon %6'dan %3'e düştü. Merkez bankaları, enflasyonu hedeflerine döndürme konusunda önemli ilerlemeler kaydederken, küresel olarak GSYİH büyümesi bir yıl önceki tahminlerin üzerine çıkarak 1 puan, özellikle ABD'de ise 2 puan artış gösterdi. Bu değerlendirmeye göre, 2023 yılı ekonomik toparlanma ve büyüme açısından olumlu bir tablo çizdiğini dile getirebiliriz.

Bülten yazım sırasında Bitcoin (BTC) 36.916 dolardan, Ethereum (ETH) ise 2039 dolardan işlem görüyor.

Korku ve aç gözlülük endeksi ise "72" ile açgözlü seviyesinde.

Gün içerisinde yaşanacak önemli gelişmeler:

Genel Piyasa Etkinliği: Fed Üyesi Cook konuşma gerçekleştirecektir.