Teknik Analiz Serisi #1/ Hacim ve Önemi Nedir?

Teknik analizde hacim, bir finansal varlığın belirlenen süre içerisinde ne kadar alınıp satıldığını diğer bir ifade ile o finansal varlıkta gerçekleşen işlem miktarını gösteren önemli bir veridir. İşlem hacmi piyasanın yönü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Yüksek işlem hacminin olduğu periyotlarda hacim barları yüksek değerlere sahip olurken düşük hacimli periyotlarda hacim barları düşük değerlere sahip olur. Bu sayede piyasadaki hacim ivmelenmesinin takibi sağlanabilir. Yatırım yapılan ürünün değerinin arttığı hallerde hacminin azalması bir uyumsuzluk örneğidir.