Teknik Analiz Terimler Sözlüğü-banner-imageSözlük

Teknik Analiz Terimler Sözlüğü

A

Alçalan Tepe: Fiyatın zirve noktasının bir önceki zirve değerinden düşük olmasıdır.

Ayı Tuzağı: Düşüş yönlü sahte piyasa hareketi ile negatif trend görünümü vermesidir.

Ayı Piyasası: Tüm finansal piyasalar için kullanılan bu terim fiyatların düşüş eğiliminde olması anlamına gelmektedir. Net bir kabul görmese de ayı tabirinin kullanılmasının sebebi, ayıların düşmanlarına pençelerini aşağı doğru savurarak saldırması ve düşürmesi olarak rivayet edilmektedir.

Aşırı Alım: Bir kripto paranın yüksek momentumlu alım sonucu RSI değerinin aşırı alım seviyelerine yükselmesidir.

Aşırı Satım: Bir kripto paranın yüksek momentumlu satış sonucu RSI değerinin aşırı satış seviyelerine düşmesidir.

Akümülasyon: Kripto paraların dönemsel olarak yükselme veya düşüş trendlerine girmeden dar kapsamlı fiyat aralığında olması durumuna verilen addır.


B

Backtest: Bir stratejinin geriye dönük test edilmesi işlemidir.

Bollinger Bantları: Bir finansal aracın veya emtiadaki zaman ve fiyat dalgalanmalarını karakterize eden bir tür istatistiksel grafiktir.

Breakout: Yukarı ya da aşağı yönlü trend kanallarının kırılımıdır.

Boşluk: Fiyat hareketlerinin çok hızlı kademe atlaması sonucu grafiklerde oluşan boşluktur. Piyasalarda daha çok "GAP" ismi ile bilinmektedir.

Boğa Piyasası: Boğa piyasası da ayı piyasası gibi tüm finansal piyasalar için kullanılan bir tabirdir. Ayı piyasasının tersine Boğa piyasası fiyatların yükseliş eğiliminde olduğu anlamına gelmektedir. Boğa denmesinin sebebi ise, boğaların düşmanlarına boynuzları ile saldırması ve onları yukarı fırlatması olarak rivayet edilmektedir.


D

Dip: Kripto paranın fiyatının ulaştığı en düşük seviyedir.

Destek: Fiyatların düşerken tutunmasının beklendiği ilk bölgelerdir. Bu bölgeler çeşitli teknik analiz araçları ile belirlenebilmektedir.

Direnç: Fiyatlar yükselirken yükselişi durdurması ya da yavaşlatması muhtemel seviyelerdir. Teknik analizciler tarafından satış noktası olarak değerlendirilebilmektedir.

Dow Teorisi: Piyasa hareketlerinin ana trend, akümülasyon ve ikincil trend hareketlerinden oluştuğunu belirten teori.

Düzeltme: Fiyat hareketlerinin ters yönlü gerçekleştirdiği kısa vadeli piyasa hareketidir.

Döngü: Piyasanın takip ettiği fraktal yapılarıdır.

Doji: Dip ya da tepe noktalarında görülen ve trend dönüşü belirtileri gösteren mum çubuğu türüdür.


E

Elliot Dalgası: Piyasa döngülerinin incelenmesi ve tahmin edilmesinde kullanılan bir teknik analiz yöntemidir.


F

Fibonacci: Fiyat değerleri arasındaki geometrik orana verilen isimdir. Teknik analizde sıklıkla geri çekilme seviyelerini belirlemek için kullanılmaktadır. Altın oran ile özdeşleştirilir

Fraktal: Piyasada yaygın görülen tekrar hareketleridir. Trend belirlenirken yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır.


G

Geçmiş Veri: Piyasadaki enstrümanlara ait açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat değerlerinden oluşan veri setidir.


H

Hareketli Ortalama: Belirli sayıdaki fiyat verisinin alınarak toplam fiyat verisi sayısına bölünmesi sonucu elde edilen ortalamadır.


İ

İndikatör: Türkçe karşılığı göstergedir. Mevcut koşulları ölçmek, finansal veya ekonomik eğilimleri öngörebilmek için kullanılan istatistiklerdir.

İkili Tepe: Fiyatın iki defa ulaştığı ve düşüş trendine dönüştüğü zirve formasyonudur.

İkili Dip: Fiyatın iki defa ulaştığı ve yükseliş trendine dönüştüğü dip formasyonudur.

İç mum: Bir önceki mum çubuğunun açılış ve kapanış değerlerinin arasında oluşan mum çubuğu türüdür.


K

Kısa Pozisyon (Short): Long (Uzun) pozisyonun tam tersi şekilde ilgili kripto paranın değerinin düşeceği düşünülerek satış yapılması anlamına gelmektedir.


L

Limit Emir (Limit Order): Limit emri, bir finansal varlığı belirli bir fiyat veya daha iyi bir fiyattan alıp satmak için verilen bir emirdir. Alış limit emri sadece limit fiyat veya daha düşük bir fiyattan gerçekleştirilebilir. Satış limit emri sadece limit fiyattan ya da daha yüksek bir fiyattan gerçekleştirilebilir.


M

Mum Çubukları: Fiyat hareketlerini açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük değerleri baz alarak oluşturulan grafik türüdür.

MACD Göstergesi: Trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum indikatörüdür. MACD göstergesinde yer alan sinyal çizgisi alış ve satış sinyalleri için tetikleyici amacıyla kullanılmaktadır. MACD göstergesi 1970’li yıllarda Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.


O

Osilatör: Bir indikatör çeşitidir. Henüz trend oluşmamış piyasalarda fiyatlar yatay düzeyde hareket ederken trendin içinde düzeltme seviyelerini tespit eden indikatörlere denir.

Omuz Baş Formasyonu: Yukarı giden trendin bitişine işaret eder ve oluştuğu zaman diliminde trend dönüşünü öngören bir teknik analiz formasyon çeşididir.


P

Piyasa Emri: Piyasada yer alan en yakın alış ya da satış emri ile eşleşen emir türüdür.


R

RSI (Göreceli Güç Endeksi): Bir varlığın aşırı alım ya da satımı koşullarını değerlendirmek için teknik analizde kullanılan performans momentum göstergesidir.

Retest: Fiyat hareketinin düzeltme hareketi ile bir önceki destek ya da direnç seviyesine hareket etmesidir.


S

Stop Loss (Zarar Durdur): Zarar durdur ya da zarar kes olarak da bilenen bu emir türünde, bir kripto paranın fiyatının önceden belirlenen bir seviyeye geldiğinde satmak üzere oluşturulmuş emir türüdür.


T

Take Profit (Kar Al): Kar al seviyesi olarak bilinen “Take Profit” emri, mevcut fiyatın üzerinde bir noktaya yazılan ve o seviyeden pozisyonunuzu karlı olarak kapatmanızı sağlayan emir türüdür.

Trend Kanalı: Piyasada mevcut eğilimi gösteren fiyat değişim koridorudur.

Trend: Bir varlığın belli bir süre içerisinde gösterdiği yön durumuna trend denir. Eğer takip edilen varlık belli bir aralıkta düşüş yaşarsa düşüş trendi, yükseliş yaşarsa yükseliş trendinde olduğu söylenir.

Tepe: Bir fiyatın belirli bir zaman diliminde ulaştığı en yüksek değerdir.


U

Uyumsuzluk: Uyumsuzluklar pozitif ya da negatif olarak iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Bir finansal varlığın fiyatı yükselirken indikatörde düşüş gerçekleşmesi negatif uyumsuzluk, tam tersi durum ise pozitif uyumsuzluktur.

Uzun Pozisyon (Long ): İlgili kripto paranın değerinin artacağı düşünülerek satın alınması ve tutulması anlamına gelmektedir.


V

Volatilite: Finansal bir varlığın bir zaman dilimi içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Belirsizliğin fazla olduğu zamanlarda Volatility yüksek seviyelerde nükseder. Volatilite (Oynaklık), genellikle varyans ve standart sapma kullanılarak hesaplanır.