Temel Analiz Terimler Sözlüğü-banner-imageSözlük

Temel Analiz Terimler Sözlüğü

A

Aktif Cüzdan Sayısı: Kripto paranın ağı üzerindeki aktif olan cüzdan adresi sayısını gösteren veridir.

Ağda Gerçekleşen İşlem Sayısı: Kripto para ağı üzerinde gerçekleşen işlem (transaction) sayısını ve aktifliğini gösteren veridir.

Açığa Satış: Fiyatının düşeceği öngörülen bir finansal varlığın, ileride teslim edilmek üzere ödünç alınarak satılması işlemidir.


B

Blok Ödülü: Blok ödülü, madencilere ilk sırada onayladıkları her doğru ve geçerli blok için ödenen bir nevi hizmet bedelidir.

Blok Ödülü Yarılanması (Halving): Bir kripto para biriminde blok başı dağıtılan ödül miktarının yarılanması işlemidir. Bitcoin’de yaklaşık olarak her 4 yılda bir gerçekleşmektedir.


C-Ç

CBDC (Central Bank Digital Currency): CBDC’ler, diğer bir ifade ile Merkez Bankası Dijital Para Birimleri, yasal ödeme aracı olarak kullanılabilen ve bir Merkez Bankası ya da Para Otoritesi tarafından egemen bir para biriminin dijital temsili olarak kabul edilen para birimleridir.


D

Dolaşımdaki Arz: Bir kripto para biriminin piyasada yer alan miktarını gösteren arz tutarıdır.

DYOR (Do Your Own Research): Türkçe kendi araştırmanı kendin yap anlamına gelmektedir. Kulaktan dolma bilgiler yerine kendi araştırmanı kendinin yapmanın daha sağlıklı olacağı konusunda sıkça kullanılan bir terimdir.


E

Emisyon Miktarı: Bir kripto para biriminde dolaşıma giren koin miktarını gösteren veridir.


K

Kardaki Arz Oranı: Kardaki Arz Oranı: Kardaki arz yüzdesi bir kripto paranın blokzincir ağı üzerinde en son hareket ettikleri anda fiyatı mevcut fiyattan düşük olan kripto paraların yüzdesini göstermektedir.

Kümülatif Yakım Miktarı: Kripto para biriminde gerçekleşen yakımların toplanarak gösterildiği veridir.

Konsensus: Her blokzincir bir işleyiş yöntemine ve çalışma şekline sahiptir. Bu çalışma şekillerine mutabakat ya da fikir birliği denilmektedir. En sık kullanılan fikir birliği (konsensüs) mekanizmaları da Proof of Work (İş İspatı) ve Proof of Stake (Pay İspatı)’tir.

Kapalı Satış: Bir kripto paranın ihraç sürecini tamamlamadan önce özel olarak gerçekleştirdiği belirli kişilerin katılabildiği satış turudur.


L

Lightning Network Kapasitesi: Bitcoin ağı üzerindeki Lightning Network’ün kapasitesini gösteren grafik verisidir.

Likidite: Bir finansal varlığın kısa sürede nakde çevrilebilme gücünü göstermektedir.


M

Madencilik: Madencilik işlemi, blokzincirler üzerinde işlemlerin onaylanmasından sorumlu olan ve bu işlemlerden belirli madencilik ücretlerinin elde edildiği yapıdır. Madenciler blokzincirlerin en önemli parçalarından biridir.

Maksimum Arz: Bir kripto para biriminde oluşturulabilecek maksimum kripto para miktarıdır.

MPI Endeksi: Madenci satışlarını gösteren endekstir.


N

NVT Rasyosu: Ağ Değerinin blokzincir aracılığıyla gönderilen günlük USD işlem hacmine bölünmesiyle hesaplanır.


O

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM - Automated Market Maker): Akıllı sözleşmeler aracılığıyla alım satım işlemlerini gerçekleştiren, merkeziyetsiz kripto borsalarında kullanılan sistemdir.


Ö

Ön Satış: Bir kripto paranın ihracı gerçekleştirilmeden önce yapılan satış işlemidir. Genellikle sınırlı sayıda kripto para bu aşamada satışa konulmaktadır.


P

Platform Tokenı: Genellikle merkezi ya da merkeziyetsiz finans platformlarında yer alan, platform üzerinde oy hakkı ve kilitleme gibi imkanlar sunan tokenlerdır.

Piyasa Değeri: Bir kripto paranın toplam arzı ile kripto para fiyatının çarpılması sonucu elde edilen piyasa değeridir.


R

Return On Equity (RoE): Özsermaye karlılık oranı.

Return On Investment (ROI): Yatırımın toplam getirisidir.


S

Sabit Koin: Sabit koinler bir değer üzerine endekslenmiş kripto para birimleridir. Varlık teminatlı, kripto para teminatlı ve algoritmik olarak 3 ana kategoride sınıflandırılabilirler. USDT ve USDC piyasa değeri en yüksek iki sabit koin projesidir.


T

Toplam Arzdaki Aktiflik Oranı: Bir kripto para biriminin toplam arzındaki aktiflik oranını gösteren veridir. 5, 3 ve 1 yıllık olarak hesaplanabilmektedir. 90 ve 7 günlük kısa vadeli hesaplamaları da mevcuttur.

Toplam Arz: Bir kripto paranın mevcut arzını gösteren veridir. Maksimum arz ile karıştırılabilmektedir ancak farklı verilerdir. Toplam arz henüz dolaşıma girmemiş ancak basılmış kripto paraların dahil olduğu arz miktarıdır. Maksimum arz ise henüz basılmamış ancak gelecekte basılacak kripto para miktarlarını da dahil etmektedir.

Transfer Sayısı: Bir ağ üzerinde gerçekleşen işlem sayısını gösteren metriktir.

Taraftar Token: Taraftarların kulüp kararlarına etki ederek yön verebilmesi ve kulüp taraftar ilişkisini bir sonraki adıma taşıması amacıyla oluşturulmuş kripto para birimleridir.


W

Whale: Dilimizde “Balina” anlamına gelen bu ifade, çok fazla kripto para varlığı bulunan kişiler için kullanılmaktadır. Bu yatırımcıların sahip oldukları varlıkları ile piyasayı yönlendirdiği düşünülmektedir.


Y

Yakılan Kripto Para Miktarı: Bir kripto para biriminde yakılan ve dolaşımdan tamamen eksiltilen miktarı gösteren veridir.

Yeni Adres Sayısı: Kripto paranın sahip olduğu ağ üzerinde oluşturulan yeni adres sayısını gösteren veridir.


Z

Zorluk Derecesi: Bir ağ üzerinde bulunan madenci sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilen, ağda yeni blok oluşturma zorluğunu belirten orandır. Ağdaki işlemci gücü ne kadar yüksek ise zorluk derecesi o derecesi o kadar yüksek olmaktadır.