Yapay zeka (AI) Kullanımı, Japonların %70'inde Endişeye Neden Oluyor

Yapay zeka (AI) chatbot'ları yeni değil, ancak chatbot'ların ortaya çıkan teknoloji ve toplumla bütünleşmesinin kamuoyunda endişelere yol açtığı düşünceleri mevcut. Yerel bir Japon haber kuruluşu Kyodo News'in anketi, yetişkinlerin %69,4'ünün yapay zeka geliştirme ve uygulama için daha katı düzenlemeler istediğini ortaya koydu.

Aslında anket, mevcut hükümet onay oranı ve pandemi ile ilgili olaylar gibi konulara değinen daha geniş bir anketin parçası olarak gerçekleştirildi. Tüm bunlarla birlikte AI teknoloji bileşeni, Japon yetkililerin ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ye desteklerini açıkça ifade etmelerinden kısa bir süre sonra geldi.

10 Nisan'da Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin yapay zekayı sistemlerine entegre etmeyi düşündüğünü, ancak bunun yalnızca gizlilik ve siber güvenlik sorunları kapsamında yeterince önlem alındığında mümkün olabileceğini söyledi.

Sonuç, ülkelerin kişisel verilerin izinsiz toplanması korkusunu ateşleyen ChatGPT gibi gelişmekte olan teknolojilerin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla uluslararası standartlara duyulan ihtiyacı tartıştığı bir dönemde kamuya sunuldu.