Akıllı Sözleşme & Akıllı Sözleşme Denetimi Nedir?-banner-imageAkademi

Akıllı Sözleşme & Akıllı Sözleşme Denetimi Nedir?

Akıllı Sözleşme Nedir?

Dijitalleşme süreci hayatımızın her noktasında varlığını hızlı bir ivme ile gösterirken, blokzincir teknolojisinin yaygınlaşması ve benimsenmesi ile fiziksel sözleşmelerde de dönüşüm süreçleri başladı. Blokzincir teknolojisine dayanan akıllı sözleşme kavramı hayatımıza girdi.

Akıllı sözleşme kavramı ilk olarak Nick Szabo tarafından "tarafların vaatlerini yerine getiren dijital formdaki protokoller” olarak 1990'ların başında ortaya çıktı.

Akıllı sözleşme temelde iki veya daha fazla taraf arasında önceden belirlenmiş şartların yerine getirilmesiyle otomatik olarak yürütülen açık kaynaklı bir blokzincir protokolüdür. Aracılar ortadan kalkar, işlemler hızlı ve daha az maliyetli olarak gerçekleşir.

Bir sözleşmenin kabul edilmiş standart şartları, bilgisayar kodlarıyla önceden tanımlanmış bir dizi kural olarak protokolde yerleşik halde bulunur ve şartlar taraflarca sağlandığında “Akıllı Sözleşmeler” bunları kendi kendine otomatik olarak yürütebilirler. Böylece akıllı sözleşmeler, güvenilir işlemleri aracılara ihtiyaç duymadan yürütülmesini sağlar. Kullanıcıların verimlilikle elde ederek etkileşime girmesine olanak tanır.

Akıllı Sözleşmeler, geleneksel sözleşmelerle benzer özellikler taşımaktadır. Akıllı sözleşmeler telekomünikasyon, bankacılık, finans, sigorta, eğitim, medya gibi birbirinden farklı sektörlerde kullanılabilir. Örneğin; bu sektörlerde finansal türevler oluşturmak, yasal olarak kişi mülkiyetini tanımlamak, kiralama sözleşmeleri düzenlemek, yönetmek gibi çok çeşitli amaçlar kapsamında yazılımsal olarak uygulanabilir.


Akıllı Sözleşme Denetimi Nedir?

Akıllı sözleşme denetimi (Smart Contract Audit), akıllı bir sözleşmenin arkasındaki zincir üstü kodun hata veya güvenlik problemi yaşamamasını sağlamak amacıyla siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan bir güvenlik denetimidir. Genellikle akıllı sözleşme denetimleri oldukça önemli ve gereklidir. Bunun sebebi sözleşmelerin birçoğunun finansal varlıklar ve değerli ürünler alanı ile ilgili olmasıdır. Akıllı sözleşme denetimi, koddaki hataları, sorunları, güvenlik açıklarını tespit etmek ve bunları düzeltmenin yollarını bulmak, iyileştirmeler yapmak için kullanılır. Akıllı sözleşme güvenlik denetimi, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, finansal varlıklarla ilgilenen merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) geliştiricileri için akıllı sözleşme güvenlik denetimi gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.

Akıllı sözleşmeler genellikle birbirleriyle etkileşime girer. Bu nedenle üçüncü taraf sistemlerle herhangi bir entegrasyon yapılması sistemin savunmasız kalmasına sebep olabilir. Bu durumun yaşanmaması için kontroller, genellikle herhangi bir etkileşimde yer alan diğer akıllı sözleşmelere ve hatta etkileşimde bulundukları kişilerin etkileşime girdiği sözleşmelere kadar genişletilir. Ek olarak bu tür kontroller genellikle hem çalışan testleri hem de elle yapılan kod analizini içerir.

Akıllı sözleşme denetiminin gelişen ve hızla büyük bir ivme kazanan kripto para ekosistemindeki projeler için bir standart haline geldiği gözlemlenmektedir. Akıllı sözleşmeler çoğunlukla büyük miktardaki fonları barındırır. Herhangi ufak bir hata veya güvenlik açığı büyük kayıplara neden olabilir.


Akıllı Sözleşme Denetimi’nin Faydaları Nelerdir?

Akıllı sözleşme denetimleri blokzincir güvenliğinin yanı sıra verimlilik, güvenlik açıkları ve optimizasyonu denetlemektedir. Akıllı sözleşme denetimi, blokzincirlerin sağlam ve güvenli ilerlemesine yardımcı olur. Kullanıcıların güvenini artırır ve zincir üzerindeki varlıkları hırsızlık veya kötüye kullanımdan korur. Akıllı sözleşme denetimi bu hizmetleri veren şirketler tarafından sağlanmaktadır.

Sözleşmelerdeki güvenlik açıklarının giderilmesi denetimin en önemli temel aşamasıdır. Denetim ekipleri, bu süreçte kırılma adı verilen testleri uygular. Bu testler birtakım olası saldırıların simülasyon hallerini içermektedir ve akıllı sözleşmelerin güvenlik derecesini ölçmek için uygulanmaktadır. Böylece ihlal olabilecek güvenlik açıkları öngörüsel bulgular ile tahmin edilebilir ve daha net önlemler alınabilir.

Bitexen 2020 yılında siber tehdit ve saldırılara karşı direncini test etmek için küresel alanda faaliyet gösteren kurum Kaspersky Denetim testlerine girdi. Örneğin; ayrıcalığı olmayan harici bir saldırgan ya da kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından saldırıya uğradığı varsayılarak, güvenlik açıklarını tespit etme seçenekleri üzerinden test süreçleri yürütüldü. Her iki olumsuz durumda da platformun güvenilirliği kanıtlanmıştır ve ilgili rapor kamuya açık bir şekilde yayımlanmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Bitexen web uygulaması, iOS ve Android uygulamaları ve harici ağ altyapı testlerden başarı ile geçti.

Kaspersky’nin Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi'ni başarıyla geçen Bitexen, kullanıcılarına güvenli bir platform hizmeti sunmaktadır.