Uluslararası Ödemeler Bankası, CBDC'lerin Kullanımıyla İlgili Bir Anket Yayınladı

Merkez bankaları, mevcut finansal sistemlerini modernleştirmenin veya para politikalarını daha iyi uygulamak için yeni teknolojiyi kullanmanın bir yolu olarak kendi dijital para birimlerini çıkarmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yaptığı araştırma sonucunda, 50 merkez bankasına dayalı merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC'ler) olası sınır ötesi kullanımını inceleyen bir anket yayınladı. Ankete hangi bankaların yanıt verdiği açıklanmazken, 18'inin gelişmiş ekonomilerde ve 32'sinin yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde (EMDE) olduğunu söyledi. BIS, bunların yaklaşık üçte ikisinin zaten CBDC ile denemeler yaptığını ve pilot projeler yürüttüğünü de ekledi.

BIS tarafından yapılan açıklamada, birçok merkez bankasının varsayımsal dijital para birimlerini turistlerin kullanmasından memnun olduğunu söyledi :

"Bir dizi merkez bankası turistlerin ve yerleşik olmayan diğer kişilerin CBDC'leri kendi yetki alanları dahilinde kullanabilir. Bunun yanı sıra CBDC'nin turistler için bir para birimi, hatta tüm ülkelerde ödeme aracı olarak işlev görebileceği ihtimalini de yineledi."