Golden Cross ve Death Cross Nedir?-banner-imageAkademi

Golden Cross ve Death Cross Nedir?

Teknik analiz, finansal piyasalarda fiyat ve hacim verileri gibi piyasa verilerini inceleyerek gelecekteki piyasa hareketleri hakkında tahmini olarak fikir yürütmeye çalışan bir yatırım analizi yöntemidir. Teknik analistler, herhangi bir piyasa varlığını ve piyasaları analiz etmek için genellikle grafiklerin incelendiği birçok veri kullanmaktadır. Bayrak, Çekiç, İkili Dip, OBO, Fincan Kulp gibi farklı formasyonlar bir arada ya da ayrı ayrı yatırımcı tarafından belirlenen stratejiye göre kullanılanılabilir. Teknik analizin temel amacı, yatırımcıların alım satım kararlarını daha iyi bir şekilde vermelerini ve piyasayı daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır.

Golden Cross ve Death Cross birbirine tam zıt yönlere sahip, fakat benzer yapıdaki teknik analiz araçlarıdır. Golden Cross’un uzun vadeli bir boğa piyasasının, Death Cross’un ise uzun vadeli bir ayı piyasasının sinyalini verdiği düşünülmektedir. Öte yandan her ikisi de kısa vadeli bir hareketli ortalamanın, büyük bir uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı ya da aşağı yönlü olarak kırması durumudur.


Golden Cross Nedir?

Golden Cross, 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde kestiği bir teknik analiz aracıdır. Yatırımcılara kesin olmamakla birlikte herhangi bir finansal varlık fiyatının yükseliş trendinde olduğuna dair öngörü vermektedir. Golden Cross’un yalnızca bir gösterge olduğunu ve bilinçli alım satım kararları almak için diğer göstergeler ve analiz yöntemleriyle birlikte kullanılması gerektiğini dikkate almak önemli bir husustur. Esasen diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte bir doğrulama, teyit sinyali olarak kullanabilir.


Golden Cross Nasıl Hesaplanır?

Golden Cross'u hesaplamak için daha kısa vadeli hareketli ortalama ve daha uzun vadeli hareketli ortalama olmak üzere iki hareketli ortalama kullanmak gerekmektedir. Analiz araçlarında kullanılan en yaygın hareketli ortalama çifti, 50 günlük hareketli ortalama (kısa) ve 200 günlük hareketli ortalamadır (uzun).

Golden Cross’u hesaplarken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

1. adım: 50 günlük hareketli ortalama hesaplanmalıdır.

2. adım: 200 günlük hareketli ortalama hesaplanmalıdır.

3. adım: Her iki hareketli ortalama grafik üzerinde fiziksel olarak çizilerek görselleştirilir.

4. adım: Varlığın grafiği üzerinde yukarı yönlü olarak kesişme noktası aranır. 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında Golden Cross oluşur. Bu bir yükseliş sinyali olarak dikkate alınır ve varlığın fiyatının yükselmeye devam edeceğinin öngörüsünü vermektedir.


Death Cross Nedir?

Death Cross, 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kestiği bir teknik analiz formasyonudur. Yatırımcılara kesin olmamakla birlikte herhangi bir finansal varlık fiyatının düşüş trendinde olduğuna dair öngörü vermektedir. Bu nedenle yatırımcı bir satış sinyali olarak kabul eder. Death Cross’un yalnızca bir gösterge olduğunu ve bilinçli alım satım kararları almak için diğer göstergeler ve analiz yöntemleriyle birlikte kullanılması gerektiğini dikkate almak önemlidir. Esasen diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte bir doğrulama, teyit sinyali olarak kullanabilir.

Death Cross Nasıl Hesaplanır?

Death Cross’u hesaplamak için daha kısa vadeli hareketli ortalama ve daha uzun vadeli hareketli ortalama olmak üzere iki hareketli ortalama kullanmanız gerekmektedir. Analiz araçlarında kullanılan en yaygın hareketli ortalama çifti, 50 günlük hareketli ortalama (kısa) ve 200 günlük hareketli ortalamadır (uzun).

Death Cross’u hesaplarken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

1. adım: 50 günlük hareketli ortalama hesaplanmalıdır.

2. adım: 200 günlük hareketli ortalama hesaplanmalıdır.

3. adım: Her iki hareketli ortalama grafik üzerinde fiziksel olarak çizilerek görselleştirilir.

4. adım: Varlığın grafiği üzerinde aşağı yönlü olarak kesişme noktası aranır. 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında Death Cross oluşur. Bu bir düşüş sinyali olarak dikkate alınır ve varlığın fiyatının düşmeye devam edeceğinin öngörüsünü vermektedir.


Golden Cross ve Death Cross Hakkında Temel Çıkarımlar

  • Golden cross, uzun vadeli bir boğa piyasasının sinyali olarak değerlendirilirken, Death Cross uzun vadeli bir ayı piyasasının sinyali olarak değerlendirilir.

  • Golden Cross ve Death Cross formasyonlarında kesişme gerçekleştiğinde; uzun vadeli hareketli ortalama dikkate alınarak, o noktadan itibaren piyasa için önemli bir destek seviyesi (Golden cross durumunda) veya direnç seviyesi (Death Cross durumunda) olarak kabul edilir.

  • Her iki kesişme de bir trend değişikliğinin sinyali olarak değerlendirilmektedir, fakat daha çok zaten gerçekleşmiş olan bir trend değişikliğinin güçlü bir teyidi olarak kabul edilir.


Sonuç

Genel olarak tüm finansal analiz formasyonlarında olduğu gibi unutulmamalıdır ki yatırımcıların herhangi bir finansal varlık konusunda, Golden Cross veya Death Cross formasyonlarını tek başına bir yatırım kararı vermek için kullanması yeterli değildir. Bu nedenle, genellikle diğer analiz araçlarını ayrı ayrı ya da harmanlayarak kullanacak olan yatırımcıların, kendilerine özgü stratejilerini belirleyerek kararlarını vermeleri daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Finansal analiz araçlarının hiçbir zaman kesin sonuçlar vermediği ve bir öngörü niteliği taşıdığı unutulmamalıdır. Ayrıca tüm bunların yanı sıra piyasadaki diğer faktörlerin de dikkate alınması önemlidir.