Risk - Getiri Dengesi Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Risk - Getiri Dengesi Nedir?

Her yatırım içerisinde belirli oranlarda risk taşımaktadır. Yatırım çeşitlerine göre risk oranlarını değişmektedir. Risk ve yatırım getirisi arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır, risk ne kadar yüksekse getiri de o oranda artacaktır. Yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, yüksek riskle baş etmek zorundadır. Bir finansal piyasadaki herhangi bir yatırımın getirisi, risk faktörü ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum ise risk-getiri dengesi olarak bilinmektedir.

Intermediate
Internet Computer ve ICP nedir?-thumbnail-imageAkademi
Internet Computer ve ICP nedir?

Internet Computer blokzinciri, gücünü kriptografi alanındaki yeniliklerden alarak blokzincir tasarımına radikal bir bakış açısı getiriyor. Neredeyse tüm Web 2.0 çevrimiçi sistemini veya hizmetini ve zorlayıcı web3 sosyal medya hizmetleri de dâhil olmak üzere web3 hizmetlerini, bulut bilişim hizmetleri gibi geleneksel merkezi BT hizmetlerine ihtiyaç duymadan yaratmakta kullanılabilecek İlk “Dünya Bilgisayarı” blokzincirini sunuyor. Ayrıca üzerinde kullanılabilen akıllı kontratlarla diğer blokzincirlerde işlem yapılabilmesine olanak sağlıyor. Böylece ilk kez çevrimiçi hizmetlerin ve web3’ün uçtan uca merkeziyetsizleştiriyor.

Intermediate
Elliot Dalga Teorisi Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Elliot Dalga Teorisi Nedir?

Elliot Dalga Teorisi yatırımcıların teknik analizde kullanabilecekleri bir teoriyi ifade eder. Elliot Dalga Teorisi'ne göre piyasa her ne yapıyorsa belirli bir nedenle yapmakta ve oluşan gelişim kendinden sonraki değişimleri etkileyebilecek önemli verileri oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle teoriye göre doğadaki her olay kendinden sonraki olay için belli etkiler oluşturmaktadır.

Expert
Beklenen Getiri Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Beklenen Getiri Nedir?

Beklenen Getiri (Expected Return), bir yatırımcının bir yatırımdan almayı bekleyebileceği kar veya zarar miktarıdır. E(R) sembolü ile gösterilir. Yatırım yaptığınızda kar ya da zarar elde edip etmeyeceğinizi önceden bilmenin kesin olarak herhangi bir yolu yoktur. Beklenen getiri, herhangi bir varlığın kar ya da zarar kapsamında potansiyel getiri oranını tahmin etmek için kullanılan bir araçtır. Bir varlığın beklenen getirisini bulmak, tarihsel getiri oranlarını diğer bir ifadeyle geçmiş verilerini araştırmaya dayalı olarak çeşitli olası sonuçların olasılığını hesaplamaktır.

Intermediate
Mümkün Mü: Nakitsiz Toplum-thumbnail-imageAkademi
Mümkün Mü: Nakitsiz Toplum

Taşınabilirlik, bölünebilirlik, genel kabul görme ve taklit edilememe bir varlığın para olarak kabul edilmesindeki genel koşullardır. Para, bir ekonomide mal ve hizmetlerin alım ve satımında kullanılan, herkes tarafından kabul gören mübadele aracıdır. Para kavramı yıllar içerisinde birçok değişime uğramıştır. Günümüzde ise teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde, toplumlar paranın fiziksel baknot halini kullanmaktansa dijital halini daha sıklıkla kullanmaya başlamışlardır. Bu yazımızda, Türkçe karşılığı “Nakitsiz Toplum” olan “Cashless Society”den ne olduğundan ve günümüz dünyası için nasıl realize edilebileceğinden bahsedeceğiz.

Intermediate
Kripto Paralarda Akümülasyon Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Kripto Paralarda Akümülasyon Nedir?

Akümülasyon, her piyasa döngüsünde yer alan bir fazdır. Akümülasyon, satıcılar piyasadan çıktığında ve fiyatların istikrar kazanmaya başladığı algılandığında, önceki döngünün bitiminden sonra başlamaktadır. Bu aşamada, yatırımcıların piyasalara olan ilgisi az olduğundan hacimler ortalamaların altında kalmaktadır. Bu nedenle, net bir eğilim ortaya çıkmaz ve varlıklar genellikle dar bir aralıkta işlem görmektedir. Akümülasyon fazında; piyasa duyarlılığına güvensizlik ve belirsizlik hakimdir. Volatilite ve işlem hacimleri düşüktür. Akümülasyon aşaması, düşüş trendinin sonunu işaret eden konsolidasyon aşaması olarak da bilinmektedir.

Intermediate
Enflasyondan Arındırılmış Getiri Hesabı Nasıl Yapılır?-thumbnail-imageAkademi
Enflasyondan Arındırılmış Getiri Hesabı Nasıl Yapılır?

2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada arz-talep problemleri ve finansal zorluk dönemleri başlarken, FED başta olmak üzere merkez bankaları para arzını artırdılar. Piyasanın fonlanması ile birlikte ortaya çıkan bolluk fazla likiditenin yatırıma yönelmesine sebep oldu. Hisse senedi ve kripto paralar gibi piyasalarda güçlü yükselişler görüldü. Ancak Covid-19’un, etkisini özellikle tedarik zinciri alanında sert bir şekilde hissettirmesi finansal yapıda bozulmalara neden oldu.

Intermediate
Portföy Getirisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?-thumbnail-imageAkademi
Portföy Getirisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Portföy yönetimi 1950’li yıllara kadar oldukça basit bir varsayıma dayanarak ilerlemiştir. Bu varsayım temelde portföyde ne kadar fazla varlık olmasına ve bu varlıkların sektör farklılıklarına yoğunlaşmıştır. 1950’li yıllar öncesinde portföy yöneticileri portföy oluştururken içerisine koyacakları finansal varlıkları farklı sektörlerden tercih ederek portföyün riskini düşürmeyi ve belirli bir getiri seviyesine ulaşmayı hedeflemiştir.

Intermediate
Proof Of Burn (Yakım ile İspat) Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Proof Of Burn (Yakım ile İspat) Nedir?

Proof of Burn (PoB), tüm katılımcı nodelarının blokzincir ağının durumu hakkında bir anlaşmaya varmasını sağlamak için bir blokzincir ağı tarafından uygulanan çeşitli fikir birliği algoritmalarından biridir. PoB, herhangi bir kripto para biriminin çift harcama olasılığını önlemek için uygulanmaktadır. PoB’nin birden çok versiyonu vardır, fakat Iain Stewart tarafından ideal hale getirilen PoB kavramı, kripto para dünyasında en çok kabul edilen mutabakatıdır.

Intermediate
Dolar Maliyeti Ortalaması Nedir? -thumbnail-imageAkademi
Dolar Maliyeti Ortalaması Nedir?

Dolar Maliyeti Ortalaması (DCA), yatırımcıların varlıkların volatilitesinden daha az etkilenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Dolar Maliyeti Ortalaması temel olarak, yatırım yapılan varlıkların belirli aralıklarla belirli oranda satın alınmasıdır. Varlıklara yapılacak yatırımların tek bir seferde olması yerine belirli zaman aralıkları ile yapılması satın alma ortalamasını düşürmektedir.

Intermediate
Atomic Swap Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Atomic Swap Nedir?

Atomic Swap, merkezi bir platforma veya diğer üçüncü taraf aracılara ihtiyaç duymadan farklı kripto para birimlerinin takasını sağlayan akıllı sözleşmelere dayalı bir teknolojidir. Atomic Swap farklı blokzincirler arasında gerçekleştirilebilir.

Expert
Dusting Saldırısı Nedir?-thumbnail-imageAkademi
Dusting Saldırısı Nedir?

Dusting Saldırısı; kötü niyetli kişiler ya da grupların, kullanıcıların cüzdanlarına küçük miktarlarda kripto para birimleri göndermesiyle meydana gelmektedir. Bu eylemin arkasındaki sebep ise söz konusu kötü niyetli kişiler ya da grupların kimlik bilgilerine ulaşmak istemesidir.

Intermediate